Our staff

dentist Agnieszka Wieczorek - restorative dentistry, prosthetics, pedodontics

dentist  Elżbieta Osowska - restorative dentistry

orthodontist Katarzyna Walkiewicz - orthodontics

Urszula Palińska- dental nurse

Małgorzata Olbryś - dental nurse