DLACZEGO WYPADAJĄ WYPEŁNIENIA?

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

Chętnie odpowiadamy na pytania naszych pacjentów. Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest: „Dlaczego wypadają wypełnienia?”

Najczęstszą przyczyną wizyty w gabinecie dentystycznym jest potrzeba wypełnienia zęba z powodu próchnicy lub wypadnięcia starego wypełnienia. W takich wypadkach pacjent często pyta- dlaczego wypadła mi plomba? Przyczyn może być wiele. Poza ewidentnym zaniedbaniem lekarza lub pacjenta istnieją przyczyny nie wynikające z czyjejkolwiek winy.

Ze strony lekarza powodem może być mało staranne wykonanie wypełnienia, w tym : niestosowanie się do zaleceń producenta wypełnienia, niezabezpieczenie miejsca pracy przed wilgocią, niedotrzymanie czasów wiązania wypełnienia, niedokładne oczyszczenie ubytku z próchnicy, niewłaściwa ocena warunków, używanie przeterminowanych lub źle przechowywanych materiałów, niedostateczne wypolerowanie wypełnienia, co może być powodem gromadzenia się na wypełnieniu płytki bakteryjnej.

Czasem istnieją sytuacje, kiedy lekarz informuje pacjenta o niepewnych warunkach utrzymania wypełnienia, zapisując ten fakt w karcie pacjenta. W takim wypadku pacjent musi wyrazić zgodę na wybór tej metody leczenia.

Ze strony pacjenta najczęstszym powodem jest nieodpowiednia higiena jamy ustnej. Gromadząca się na zębach płytka bakteryjna powoduje stopniowe niszczenie miejsca połączenia wypełnienia z zębem, a w konsekwencji powstanie szczelin i próchnicy wtórnej. Inny powód to gryzienie nadmiernie twardych przedmiotów lub pokarmów- twarde cukierki, bardzo sucha kiełbasa mogą okazać się mocniejsze niż założone wypełnienie. Nawyki, takie jak gryzienie ołówków lub innych twardych przedmiotów, odgryzanie zębami twardych części, otwieranie opakowań- to wszystko może niszczyć istniejące wypełnienia. Bruksizm, czyli popularnie mówiąc zaciskanie i zgrzytanie zębami- też mogą być przyczyną ścierania się, a w efekcie wypadania wypełnień.

Przyczyny niezależne od nikogo, to między innymi wiek wypełnienia. Mają one określony przez producenta czas przeżycia w jamie ustnej. W miarę udoskonalania wypełnień wydłuża się on do kilkunastu lat, jeśli nie zaistnieją inne przyczyny. Zjawisko tak zwanego skurczu polimeryzacyjnego, czyli niewidocznego dla oka kurczenia się wypełnienia podczas twardnienia powoduje powstanie mikroszczelin, które z biegiem czasu prowadzą do odklejenia się wypełnienia. Zjawisko to producenci wypełnień także starają się zminimalizować.

Ubytki spowodowane erozją zębów lub ubytki u osób starszych to także miejsca gorszego utrzymania wypełnień. Tkanka zęba może mieć wtedy zmienioną strukturę- może być pokryta tkanką sklerotyczną ( zmniejszona ilość kanalików ), co powoduje, że systemy łączące wypełnienie z zębem łączą je mniej skutecznie.

Nieprawidłowy zgryz pacjenta, czyli nieprawidłowe kontakty zgryzowe mogą także być przyczyną wypadania wypełnień.

Wypełnienia w martwych zębach- zęby martwe mają zaburzony mechanizm obronny reagowania na zbyt dużą siłę działającą na ząb. W przypadku zębów żywych są to receptory które przekazują nam bodźce bólowe w momencie zbyt twardego pokarmu. W zębach odnerwionych brak jest komunikacji z tymi receptorami i nadmierna siła może spowodować uszkodzenie wypełnienia lub nawet złamanie zęba.

Podsumowując- nawet przy najbardziej starannym wykonaniu wypełnienia i bardzo zdyscyplinowanym pacjencie, wypadnięcie wypełnienia może się zdarzyć. Jest to na szczęście uszkodzenie łatwe do naprawienia i jeśli nie zdarza się zbyt często, nie jest zjawiskiem niepokojącym. Mimo dołożonych starań nie możemy obiecać wypełnień założonych raz na całe życie. Pamiętajmy, że najpewniejsze i najbardziej niezawodne są zdrowe zęby pozbawione próchnicy lub ubytków innego pochodzenia. Wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo że przetrwają z nami w prawie niezmienionej formie do końca życia.

lek. stom. Agnieszka Wieczorek