MAŁGORZATA BINIEK

godziny przyjęć: do ustalenia

Małgorzata Biniek

Jest coachem, psychologiem i trenerem. Ukończyła Uniwersytet Humanistyczny SWPS na kierunku Psychologia Społeczna ze specjalizacjami Trener i Doradca zawodowy oraz Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu. W jej pracy wspiera Klienta w procesie zmiany, pomaga dostrzec jego własny potencjał i motywuje do działania.
Życie zawodowe rozpoczęła od pracy artystycznej. Jest absolwentką Państwowego Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Przez kilka lat pracowała jako aktorka na scenach teatrów i planach zdjęciowych. Doświadczenie sceniczne pomaga w pracy z ludźmi w obszarze samopoznania i autoprezentacji oraz kreowania swojego wizerunku w przestrzeni publicznej.

OBSZARY, W KTÓRYCH OFERUJE POMOC:
- Zwiększenie samooceny i samoakceptacji
- Trudności w związkach
- Trudności w relacjach zawodowych
- Zmiana pracy
- Wypalenie zawodowe
- Radzenie sobie ze stresem
- Automotywacja i samoświadomość
- Asertywność
- Kreatywność
- Autoprezentacja i kreowanie wizerunku osobistego, zawodowego i firmowego.

CZYM JEST COACHING
Słowo coach (ang. autobus) kojarzy się z transportem. W istocie, coaching odnosi się do przemieszczania kogoś z jednego miejsca w inne. W kontekście treningu personalnego słowo to oznacza pomoc w drodze do pożądanych, osobistych zmian. Zadaniem coacha jest ułatwianie działania i wspieranie klienta w uczeniu się i rozwoju, aby doszedł tam, gdzie pragnie być.

Na czym polega proces coachingowy?

Celem procesu coachingowego jest zmiana, która poprawi jakość Twojego życia.  Coach jest osobą, która za Tobą podąża motywując, inspirując i wspierając w wyborach. Może pomóc w określeniu miejsca, do którego warto dojść, ale nie radzi, nie poucza i nie daje gotowych rozwiązań. Sama/sam wymyślisz rozwiązania i podejmiesz właściwe decyzje, bazując na swoich zasobach, z których być może dotąd nie korzystałaś/nie korzystałeś. Coach widzi Twój potencjał i pomaga z niego czerpać, abyś dotarła/dotarł tam, gdzie pragniesz być.

W trakcie procesu razem ustalimy priorytety według tego, czego pragniesz najbardziej i co byłoby najlepszym rozwiązaniem. Następnie z moją pomocą określisz swój cel i  krok po kroku zaplanujesz działania. Po drodze będziesz odkrywać swoje zasoby, a także najgłębsze wartości i potrzeby. Uświadomisz sobie też swoje ograniczenia i nauczysz się nad nimi panować. Rozwiniesz umiejętność podejmowania decyzji, wzmocnisz swoje zaangażowanie i motywację, by na koniec dotrzeć tam, gdzie pragniesz być.